Theo bạn sinh con để làm gì?

Nếu không phải sinh con để chơi, sinh con để báo hiếu thì sinh con để làm gì?     Tôi hay hỏi câu hỏi này khi bắt đầu lớp phụ huynh, thực ra, chính tôi cũng trăn trở với câu hỏi này rất lâu. Tôi sinh con để làm gì? Đa phần chúng ta coi đó là việc đương nhiên, là thứ mà mình “ phải có” như mọi người. Thậm chí, nhất định phải có. Có những bạn hiếm muộn, tôi hỏi: “Thế anh/chị nhất định phải sinh…

Read More