Dạy con tự lập bắt đầu bằng việc mặc quần áo

Cách dạy con tự lập tốt nhất là khuyến khích con làm tất cả những gì con muốn, cho dù điều đấy chưa thực sự đúng với cách nhìn nhận của người lớn, nhưng biết đâu lại đúng với cách nhìn của con trẻ. Khi con được tự do làm theo ý mình, con sẽ hình thành ý thức tự lập, cũng như tự do bắt chước cách làm của người lớn. Dần dần, điều chúng ta cần làm là làm mẫu và sửa sai cho con. Khi được 2…

Read More