Muốn dạy con có trách nhiệm, hãy giao việc nhà cho con

Ngoài bài học về trách nhiệm, khi trẻ làm việc nhà, trẻ sẽ ý thức được bản thân có giá trị với bố mẹ.   Khi nhắc đến giao việc nhà cho trẻ, nhiều bố mẹ lắc đầu không đồng tình bởi nhiều lý do. Một là bố mẹ mặc định trẻ còn quá nhỏ, nên tập trung vào việc học, khi nào lớn thì làm việc nhà sau. Lý do khác nữa là bố mẹ sợ trẻ chưa biết làm, sẽ khiến mọi thứ bừa bộn và rối tung…

Read More