Nghịch lý cuộc sống: người nghèo thường hay phải mua hàng giá đắt

Đói nghèo có thể cản trở người ta đưa ra những quyết định tài chính thông minh: Cái khó bó cái khôn chứ không phải là cái khó ló cái khôn nữa. Quản lý các khoản vay yếu kém khiến người nghèo dễ lâm vào nợ nần. Nghịch lý người nghèo lại hay phải mua hàng đắt Mua số lượng ít hay mua hàng trả góp đều khiến người mua không được hưởng giá tốt nhất. Dưới đây là những món hàng mà người thu nhập thấp hay phải mua…

Read More