10 kiểu người vô duyên phát điên mà nhất định muốn tránh xa trong đời!

Tuyển tập những kiểu người vô duyên bạn nên tránh xa trong đời! Một khi bạn “may mắn” gặp phải bất kể kiểu người nào trong 10 kiểu dưới đây, độ vô duyên cũng đủ biến bạn từ cừu thành sói, biến viên sỏi thành nguyên quả núi lửa phun trào ầm ầm đòi đốt sạch cả vũ trụ!!! 1. Những chú cá loi choi lúc nào cũng đòi ngoi lên trước 2. Hay những nam thanh nữ tú mang tên loài sên 3. Hội ninja bịt mặt đầy quyền…

Read More